De korte functie omschrijving office manager

In globale termen is de functie omschrijving office manager heel eenvoudig: hij zorgt ervoor dat alles goed reilt en zeilt op het kantoor. Maar wat betekent dat? In de functie omschrijving office manager moet in elk geval worden benoemd dat je de verbindende schakel bent tussen alle werknemers. Door de toenemende mobiliteit is het niet meer nodig dat iedereen elke dag naar het kantoor komt. Maar er is wel iemand nodig die precies weet wie waar op welk moment is en wat hij aan het doen is en dat is het terrein van de office manager.

Gedetailleerde functie omschrijving office manager

Tot de functie omschrijving office manager behoren administratieve taken, het afhandelen van communicatie, agendabeheer, aanspreekpunt voor andere afdelingen, facilitaire ondersteuning, archief- en contractbeheer, organisatie van bijeenkomsten, zakelijke correspondentie, personeelsadministratie en het aansturen van secretariële ondersteuners. Vaak komt daar nog wel het een en ander bij. Want de office manager is ook vaak de rechterhand van de manager, directeur of het directieteam. Uit de functie omschrijving office manager blijkt, dat een office manager een verantwoordelijke taak heeft. Hoe de functie omschrijving office manager er precies uitziet hangt van het soort bedrijf af. Er zijn onderling grote verschillen.

Welke eigenschappen heeft office manager nodig?

De functie omschrijving office manager kan behoorlijk intimiderend zijn. Niet iedereen is in staat om als een manusje van alles verantwoordelijk te zijn voor de gang van zaken in een kantoor. Maar goed, daar staat een flink salaris tegenover. Een office manager moet daarom zelfstandig en nauwkeurig kunnen werken en van aanpakken weten. Hij moet altijd vriendelijk en tactvol zijn en meerdere dingen tegelijk kunnen doen. Uiteraard ben je stressbestendig en kun je je grenzen duidelijk aangeven. Heel belangrijk is ook dat je duidelijk kunt communiceren, zowel mondeling als schriftelijk.