Patchkasten zijn de manier om apparatuur op te slaan

In een bedrijf wordt voortdurend met computers gewerkt. Voorheen waren dit overwegend desktop apparaten maar tegenwoordig gaat men steeds meer over tot de investering in laptops en chromebooks. Voor de veiligheid van het bedrijf worden deze apparaten in het bedrijf zelf opgeslagen gedurende de tijd dat het kantoor dicht is. Om te voorkomen dat laptops en chromebooks los in een kluis blijven liggen worden ze vaak opgeslagen in patchkasten. Het gaat hier om kasten waar je alle zaken in kan opslaan die op een veilige en verantwoorde manier moeten worden bewaard. 

Alle apparatuur geladen in de nacht 

De nachtelijke uren worden bij veel kantoren gebruikt om de apparatuur te laden voor gebruik de volgende nacht. Zeker laptops en chromebooks die mee moeten naar de klanten toe zullen goed opgeladen moeten zijn wanneer het personeel in de ochtend in de zaak binnenkomt. Dat is de reden waarom patchkasten zo kunnen worden ingericht dat alle apparatuur kan worden geladen op hetzelfde moment. In een gewone opstelling zou dit zorgen voor een wirwar van kabels waarbij de laptops op elkaar gestapeld worden waardoor opladen brandgevaarlijk is. Bij patchkasten is de inrichting zodanig dat de chromebooks en laptops in sleuven kunnen worden geplaatst waarbij er geen sprake is van oververhitting of brandgevaar. De apparatuur is dankzij een patchkast weer klaar voor gebruik de volgende dag. 

Het gevaar van stof voor apparatuur bij serverkasten

Stof is iets wat een grote bedreiging vormt voor computerapparatuur. Laptops en chromebooks zullen dan ook slechter gaan functioneren wanneer er stof in het ventilatierooster terecht komt. Je kan nooit helemaal voorkomen dat er stof in apparatuur terecht komt. Patchkasten kunnen echter worden gemaakt met een glazen deur waardoor er geen stof bij de apparatuur kan terecht komen. Voor een paar honderd euro voorkom je dan ook dat kostbare computers vroegtijdig aan hun eind komen. Een patchkast is dan ook niet alleen een aanschaf die je doet voor het gemak. Je koopt een dergelijk apparaat ook omdat het de levensduur van kostbare en kwetsbare laptops en chromebooks aanzienlijk verlengt. 

Aansluiting op de server 

Updates zijn onvermijdelijk wanneer je gebruik maakt van computerapparatuur. Dat is dan ook gelijk de reden waarom je jouw laptops en servers altijd in de nacht op de server moet aansluiten. Door gebruik te maken van patchkasten en serverkasten is dit mogelijk. Doordat de apparatuur is aangesloten op de server kunnen noodzakelijke updates gelijk worden uitgevoerd in de nacht. Het voorkomt dat een bedrijf niet productief is op momenten waarop Windows besluit dat er een update aan de apparatuur moet worden uitgevoerd. Met serverkasten en patchkasten ben je niet alleen online veilig, het zorgt er ook voor dat het personeel productiever is aan het begin van de dag. Bedrijven die hun veiligheid online serieus nemen investeren in één of meerdere patchkasten en serverkasten voor hun kostbare apparatuur.