Aanstellen van een mangatwacht

Het is belangrijk om de veiligheid binnen je onderneming altijd te kunnen waarborgen. Dit geldt ook voor werknemers die werkzaam zijn in een besloten ruimte. Om de veiligheid ook te kunnen garanderen aan deze werknemers, wordt er een mangatwacht of buitenwacht ingeschakeld. De mangatwacht is een leidinggevende die preventief toezicht houdt op een besloten ruimte en zorgt ervoor dat je medewerkers hier zonder onnodig risico op noodgevallen te lopen hun taken kunnen uitvoeren. Deze mangatwacht wordt vanuit G4S Fire & Safety aangesteld en kan je zowel in de voorbereidende fase als tijdens de daadwerkelijke werkzaamheden begeleiden.

Taken en bevoegdheden

De mangatwacht is de schakel tussen de besloten ruimte en de controlekamer. Voordat de werknemers de ruimte betreden, controleert de mangatwacht de vergunningen, procedures en het evacuatieplan. Daarnaast wordt ook de werkplek zelf gecontroleerd. Pas als alles in orde is mogen de werkzaamheden verricht worden. Tijdens het werken is de mangatwacht het baken op het gebied van veiligheid. Wanneer er calamiteiten uitbreken, zorgt de mangatwacht ervoor dat alle werknemers in de besloten ruimte veilig en snel de ruimte kunnen verlaten. Als hiervoor het werkproces stilgelegd moet worden, dan heeft hij of zij hier de bevoegdheid voor zonder eerst te hoeven overleggen met het management. Dit geldt alleen in levensbedreigende situaties, anders worden de protocollen van het bedrijf zelf opgevolgd. 

Trainingseisen

De mangatwacht is op veel punten de belangrijke schakel. Deze deskundigen zijn getraind op het gebied van correct communiceren, controleren, alarmeren en rapporteren. Het zijn van een mangatwacht bij G4S Fire & Safety wordt iemand niet zomaar, hiervoor moet voldaan worden aan strikte eisen op het gebied van training en ervaring. Zo moet iemand die zichzelf buitenwacht wilt noemen kennis hebben op het gebied van operationeel leidinggeven en van bedrijfsgerichte instructies op het gebied van gedragsregels en vergunningverlening. Tot slot is het belangrijk dat je een diploma hebt behaald voor het werken als buitenwacht. Alleen als dit alles rond is, kan een mangatwacht zijn werk goed afleveren en alleen dan mag je vanuit G4S Fire & Safety aan de slag als buitenwacht.