Wat zijn backlinks en wat kun je ermee?

backlinks voor seo

Dit artikel gaat over backlinks voor SEO. Wat zijn dat en wat is hun waarde. Omdat de zoekmachine van Google verreweg het meest wordt gebruikt, richten ons daarop. Maar eerst iets over SEO.

SEO

Backlinks hebben een belangrijke functie bij SEO (Search Engine Optimization). SEO is gericht op het zo hoog mogelijk laten eindigen in de zoekresultaten van Google van je website. Hoger eindigen betekent meer bezoekers, bijvoorbeeld van je webwinkel. Behalve backlinks voor SEO hebben andere SEO-maatregelen betrekking op de website zelf. Laatstgenoemden vallen echter buiten het bestek van dit artikel.

backlinks voor seo

Wat zijn backlinks

Backlinks zijn links naar jouw website op andere websites. Die zijn belangrijk, omdat Google daar veel waarde aan hecht. Google ziet een backlink als een erkenning van de waarde van je website. De gedachte erachter is, dat iemand met een website zoveel mogelijk toegevoegde waarde wil bieden aan de bezoekers van die website. Kennelijk vindt de eigenaar van die website, dat jouw website waarde toevoegt daaraan. Met andere woorden, een erkenning van het belang van je website. Hoe meer backlinks op andere websites, des te meer Google je website zou kunnen waarderen. Dat is echter niet per se zo. Daarover gaat de volgende paragraaf.

Kwaliteit van backlinks

Meer is niet altijd beter. Dat geldt ook voor backlinks. De kwaliteit ervan is heel belangrijk, anders kan een backlink zelfs negatief werken. De kwaliteit wordt bepaald door:

  • De waardering die Google heeft voor de website waarop de backlink staat.
  • De backlink staat in een relevante tekst, van meer dan een paar woorden, die slaat op de inhoud van je website. Dat betekent niet alleen voor de zogenoemde ankertekst.

Plaatsen van backlinks

Het komt vaak voor dat eigenaren van websites backlinks uitwisselen. Een andere manier is betalen voor de plaatsing van backlinks. Er zijn bedrijven die pakketten van backlinks aanbieden. De websites die daarvoor worden gebruikt, zijn meestal blogs. Hou echter altijd de kwaliteit van de backlinks in de gaten.